Mình vừa chơi 1 acc ĐM NC tầng 6 rồi nhưng vẫn không nhận dược nhiệm vụ tình báo chi tranh (Làm Q truyền kì đủ, lấy đc bộ skill thứ 2 rồi ) trong khi 1 acc CB khác mới NC tầng 3 đã được nhận nv này\
Mong admin xem xét giải quyết hộ mình!