Đa tạ sư phụ,
Đệ tử có bộ này mà không biết dùng, hôm nay lân la trên diễn đàn thì thấy bài sư phụ. Chúc sư phụ sức khỏe và luôn vui vẻ với Game