tớ góp ý nhé
bí mật trứng chim :
Vốn là như vầy không có bí mật gì lớn lắm, vì để người ta nói ra nói vào, không hay nên quyết định viết một bài lên diễn đàn công bố, tránh cho các vị sư huynh sư tỷ đệ và các sư muộ khổ vì chờ đợi.

Ta đã biết Tô Châu có 1 NPC cho Thần Hành Vô Tung, tin tưởng mọi người cũng biết là từ Phượng Tư với đàn khỉ đá, khỉ đá chưa cho nên chưa phát biểu ý kiến, trước mắt là Phượng Tư  Phượng Tư cho Thần Hành có ba loại biện pháp :

 1、 Phượng Tư trực tiếp đến bên cạnh ngươi cho ngươi thần hành (90% đích tỷ lệ là thần hành , 10% đích tỷ lệ là nhạn hành)

 2、 Phượng Tư xuất hiện đèn lồng cho ngươi nhiệm vụ tìm trứng chim, tìm được trứng chim cùng nàng đối thoại, cho ngươi thần hành!

 3、 Ngươi ở trên cây móc trứng chim sau trực tiếp cùng nàng đối thoại, cho ngươi thần hành!

Qua ba trường hợp mà nói, cái thứ nhất chắc chắn nhưng không nhiều nên không thể chờ, Phượng Tư sẽ nhìn nhân phẩm mà đưa, nên không bàn nhiều, ta xuống 2 loại dưới

  Biện pháp 2: Cái này kỳ ngộ nếu như ngươi may mắn, ngươi đừng thật cao hứng. Tại sao vậy chứ ? ha ha , ở kỳ ngộ đưa cho ngươi trong nháy mắt, trứng chim xuất hiện ngay trên cây, nếu như giờ phút này trên cây đang có người đang đứng, như vậy thì dễ bị lấy, cái này kỳ ngộ chính là ngươi giúp người khác xúc phát lấy mất trứng. So, cái này kỳ ngộ trừ phi ngươi nhân phẩm hảo, vừa lúc ở phụ cận Phượng Tư, vừa lúc không ai đứng quanh đó, như vậy chúc mừng ngươi, móc đến trứng chim cho phượng tư, thần hành liền đến tay !

  Biện pháp 3: Đứng chờ trứng chim.

  Cái này giữ chỗ cá nhân, ta cho là sẽ có ổ chim, hai trường hợp .

 1: vừa lúc có người xúc phát kỳ ngộ điều kiện , nhặt ngay trứng chim ;

 2: trứng chim có cố định CD hoặc là ngẫu nhiên đích CD, cái này chưa ai xác thực, không có thông tin chính xác,mong sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội phát biểu thì nên có dẫn chứng.

  về phần mọi người quan tâm cà mới điểm là kia viên cây , hy vọng mọi người chớ vào vào ngộ khu . 90% người của đều cho rằng là phượng tư sau lưng đích trên cây to cà , thật ra thì nếu không , ở nhà chung quanh mấy viên cây đều có tỷ lệ xuất hiện , chẳng qua là phượng tư sau lưng đích đại thụ tỷ lệ thật nhiều , cho nên mọi người liền chấp nhận !

  nhìn trở lên nội dung , còn là nói cho mọi người , thần hành phải chi ngươi may mắn , thất chi ngươi mệnh . không cần quá câu chấp liễu , trò chơi là giải trí , không phải là bị chơi !