Vậy là sự kiện Ngũ Hành Trận đã kết thúc. Sau đây ad xin gửi đến danh sách trúng thưởng!Danh sách trúng thưởng
Lưu ý : Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào thư Ingame nhé !