Qúy nhân sĩ thân mến!
Úm ba la! Sắp tới, trong toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song sẽ có chương trình khuyên mãi đặc biệt, giá rẻ bất ngờ. Số lượng có hạn, nhân sĩ phải nhanh tay mới mua được quà rẻ đó nha!
Thời gian sự kiện

Thời gian diễn ra: 20h00 đến 24h00 ngày 13/10 đến 16/10/2015

Đối tượng tham gia

Nhân sĩ tại các máy chủ mở trước ngày 3/10/2015.

Nội dung

Sau 20h00 các ngày diễn ra sự kiện, khi quý nhân sĩ nhấp vào icon quà giới hạn Số Lượng sẽ có cơ hội mua được các vật phẩm quý giá với giá cực rẻ.

Số lượng có hạn, trong toàn bộ sever chỉ bán 99 quà 1, 5 quà 2, 10 quà 3, 20 quà 4 và 40 quà 5. Ai nhanh tay sẽ được quà 1, hết quà 1 sẽ được quà 2.


Quà Giá bán Số lượng bán
Quà 1
99 99
Quà 2
99 5
Quà 3 128 10
Quà 4 168 20
Quà 5 238 40

• Khi mở Quà 1, Quà 2, Quà 3, Quà 4, Quà 5, tùy theo ngày và thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ nhận được các vật phẩm như sau:

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
1000 Vàng Khóa
Đá Tinh Luyện*5
2 vạn Bạc Khóa
1000 Cống Hiến
Quà 2
1000 Vàng Khóa
Đá Tinh Luyện*5
2 vạn Bạc Khóa
1000 Cống Hiến
Quà 3
1000 Vàng Khóa
Đá Tinh Luyện*5
2 vạn Bạc Khóa
1000 Cống Hiến
Quà 4
1000 Vàng Khóa
Đá Tinh Luyện*5
2 vạn Bạc Khóa
1000 Cống Hiến
Quà 5
1000 Vàng Khóa
Đá Tinh Luyện*5
2 vạn Bạc Khóa
1000 Cống Hiến

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
Hoán Thú Phù-I*4
Quà 2
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
Hoán Thú Phù-I*4
Quà 3
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
Hoán Thú Phù-I*4
Quà 4
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
Hoán Thú Phù-I*4
Quà 5
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
Hoán Thú Phù-I*4

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
Huyền Thiết Thạch*20
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
Quà 2
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
Huyền Thiết Thạch*20
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
Quà 3
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
Huyền Thiết Thạch*20
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
Quà 4
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
Huyền Thiết Thạch*20
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
Quà 5
1000 Cống Hiến
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
Huyền Thiết Thạch*20
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
Đá Tinh Luyện*10
Hoán Thú Phù-I*8
Hoạt Lực Khóa 5000
Vàng Khóa 4000
Quà 2
Đá Tinh Luyện*10
Hoán Thú Phù-I*8
Hoạt Lực Khóa 5000
Vàng Khóa 4000
Quà 3
Đá Tinh Luyện*10
Hoán Thú Phù-I*8
Hoạt Lực Khóa 5000
Vàng Khóa 4000
Quà 4
Đá Tinh Luyện*10
Hoán Thú Phù-I*8
Hoạt Lực Khóa 5000
Vàng Khóa 4000
Quà 5
Đá Tinh Luyện*10
Hoán Thú Phù-I*8
Hoạt Lực Khóa 5000
Vàng Khóa 4000

Máy chủ đã mở 71 ngày

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
Đá Rèn*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoạt Lực Khóa 5000
Quà 2
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
Đá Rèn*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoạt Lực Khóa 5000
Quà 3
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
Đá Rèn*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoạt Lực Khóa 5000
Quà 4
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
Đá Rèn*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoạt Lực Khóa 5000
Quà 5
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
Đá Rèn*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoạt Lực Khóa 5000

Máy chủ đã mở 111 ngày

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
Quà 2
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
Quà 3
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
Quà 4
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
Quà 5
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5

Máy chủ đã mở 221 ngày

Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
Quà 1
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoán Thú Phù-I*16
Quà 2
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoán Thú Phù-I*16
Quà 3
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoán Thú Phù-I*16
Quà 4
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoán Thú Phù-I*16
Quà 5
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Hoán Thú Phù-I*16

Đại sứ truyền thông - Lạc Tâm Ảnh