Vậy là máy chủ Đào Hoa Đảo - Cụm Tương Dương của Ngạo Kiếm Vô Song đã chính thức mở cho anh em đồng đạo chiến và sự kiện khởi tạo nhân vật máy chủ Đào Hoa Đảo đã kết thúc.Sau đây BQT xin thông báo đến các bạn danh sách chính thức trúng thưởng.


Lưu ý :
- Một số bạn khác tham gia nhưng nhân vật không đạt cấp 30 nên loại
- Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame nhân vật trong vòng 48h sau khi công bố kết quả


Một lần nữa xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách trên và nhớ theo dõi tham gia các sự kiện tiếp sau để có cơ hội đoạt được các gói quà khác nhé.