- Tên tài khoản: ducchinhbn90
- Tên nhân vật: (¯`๖The•End´¯)
- Hình ảnh: