Trước hết BQT cáo lỗi vì sự cố thông báo muộn kết quả sự kiện lần này đến các bằng hửu,sau đây xin công bố kết quả cuối cùng của sự kiện và các bạn có tên sau đây là người chính thức trúng giải .


- Một lần nữa xin chúc mừng các bạn có tên ở danh sách trên và nhớ theo dõi tham gia các sự kiện khác nữa nhé

- Phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư nhân vật ingame sau 1-2 ngày khi có kết quả công bố này.