Tên tài khoản: quynhlinh3112
Tên Nhân Vật: ♠Quỳnh♥Linh♠
Hình ảnh :