- Tên tài khoản: colaboration
- Tên nhân vật: lSinhRaĐểKhácBiệtl
- Hình ảnh: