Hung thú xuất hiện. Thượng Cổ Hung Thú Cửu Anh truyền thuyết có 9 cái đầu, 9 mạng, tiếng nói giống như tiếng trẻ con khóc, là một Hung Thú thượng cổ có thể bất chợt ngoi lên tấn công người khác từ mặt nước. Diệt người vô số, tác oai tác quái, sau bị Hậu Nghệ tiêu diệt.
Gần đây đại quân Áo Lai rục rịch chuẩn bị, nhòm ngó Trung Nguyên. Nhưng Trung Nguyên đang ở thời khắc nhân tài xuất chúng, các hiệp sĩ để nâng cao võ công bản thân mà bôn ba đến các vùng đất ở Trung Nguyên. Đông Dương Mật Thuật hiện thân, Hung Thú sống lại lần nữa đã ngăn chặn được con đường luyện cấp của các hiệp sĩ, để tránh sự tàn sát lần nữa của Hung Thú, trừ hại cho dân, các hiệp sĩ hãy đoàn kết để cùng nhau tiêu diệt hung thú!