Trong chương trình Ngữ văn Cơ bản các bạn chỉ được học Tác phẩm "thu điếu". Và chỉ qua 1 tác phẩm thì các bạn không thể hiểu hết về Nguyễn Khuyến và cái tài của ông nên mình mở topic này để so sánh 3 bài trong chũm thơ thu của Nguyến Khuyến. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho những bạn Thi khối C, D. các bạn có thể tham khảo và nêu ra ý kiến của mình.

Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.Thu ẩm
Nam gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?
Mawys lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy,
Độ năm ba chén đã say nhè.

Thu vịnh
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hững cũng vừa toan cất bút
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào

nguồn: sgk lớp 11 ngữ văn