cần tuyển ae khắp mọi miền tụ hội tại bang Nora .
sever Thái Cực Kiếm 10/24-1
cùng quẩy hết mình cùng giao lưu